Аккорды и текст песни «Jester Script Transfigured», «In Flames»

Песня добавлена в «Мое избранное»
Riff A Riff B1 | | | | | | | | Riff B2 | | | | | | | | . . Fill 1 Fill 2 (whichever you reach easiest) Fill 3 (clean) | | Clean Solo 1 over Riff C (1 bar/riff, see CD for phrasing) Riff C Riff D (dist.) | | | | Riff E | | | | | | | | | | | | Fill 4 Riff F | | | | Riff G | | | | | | | |

Аккорды «Jester Script Transfigured», «In Flames»

C
D
E
F
G
A
Войти